Κόψτε μικρά κιβώτια ίδιου μεγέθους. Έχετε κάθε παιδί να σχεδιάζει ακριβώς το ίδιο σε δύο πλαίσια ...

Κόψτε μικρά κιβώτια ίδιου μεγέθους. Ζητήστε από κάθε παιδί να σχεδιάσει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε δύο κουτιά, για παράδειγμα δύο πράσινα αυτοκίνητα, δύο χρυσά ψάρια, δύο κίτρινοι ήλιοι ...

Ανακατέψτε τα χαρτιά αυτά και τα βάλτε σε λάθος πλευρά. Κάθε παίκτης πρέπει να προσπαθήσει με τη σειρά του να επαναφέρει το ζευγάρι.

Όποιος βρίσκει τα περισσότερα ζευγάρια έχει κερδίσει!

Συμβούλιο + : μέχρι 4 χρόνια, είναι αρκετά 16 κάρτες με απλά σχήματα για να τα αναγνωρίσετε καλά. Πέρα από αυτό, κάντε ένα παιχνίδι 32 καρτών ή ζητήστε από όλους να ανακτήσουν τα ζεύγη του.