Άλλος

Αρχίζουμε με την μπαγκέτα


Βήμα 1 Περιβάλλετε τη διακοσμητική ράβδο ξύλου scotch από κάτω προς τα πάνω.

Βήμα 1
Περιβάλλει τη διακοσμητική ράβδο ξύλου Scotch από κάτω προς τα πάνω.