Εγκυμοσύνη

Καλοκαίρι, πακετάμε!


Καλοκαίρι, πακετάμε!

Αποφύγετε την αποθήκευση του φαγητού χωρίς συσκευασία στο ψυγείο. Το ερμητικό κουτί, το φύλλο αλουμινίου, το πλαστικό φιλμ, περιβάλλουν κάθε τροφή ανάλογα με τη φύση του, για να αποφευχθεί η μόλυνση μεταξύ τους.