Το παιδί σας 3-5 χρόνια

Κλέφτες και χωροφύλακες


Ξεχωρίστε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Μερικοί είναι χωροφύλακες, άλλοι λίγο πιο κλέφτες.

• Διαιρέστε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Μερικοί είναι χωροφύλακες, άλλοι λίγο πιο κλέφτες.

• Σχεδιάστε ένα μεγάλο κύκλο στο πάτωμα με κιμωλία: τη φυλακή!

• Οι χωροφύλακες μαζί μετράνε σε 10.

• Εν τω μεταξύ, οι κλέφτες τρέχουν μακριά.

• Οι χωροφύλακες θα έχουν κερδίσει όταν όλοι οι κλέφτες πιάνονται και φυλακίζονται!