Βίντεο

Η βιοψία τροφοβλάστη


Αυτή η εξέταση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο αντί της αμνιοκέντησης για να αναζητήσει τριψυχία 21. Αυτό είναι ένα δείγμα για τον μελλοντικό πλακούντα. Τι ακριβώς είναι; Πώς είναι η βιοψία τροφοβλάστης; Ας πάμε στην υπηρεσία του καθηγητή Jean-François Oury στο νοσοκομείο Robert Debré στο Παρίσι.

Επίτευγμα: Τζούλι Λέντρου
Μοντάζ: Τζούλι Λέντρου
Επίτευγμα: Χριστίνα Cointe