Παιχνίδια

Τα αβγά των δύτες: βήμα 4


Τα αβγά των δύτες: βήμα 4

4. Με ένα λευκό δείκτη, σύρετε τα πτερύγια του δύτη σε μαύρο κάρτες.