Άλλος

Οι εφαρμογές


1ο βραβείο: το παγκόσμιο Atlas Barefoot (Flammarion Jeunesse), ένας διαδραστικός άτλας που διαρκεί 4-6 χρόνια για να ανακαλύψει τον κόσμο.

1ο βραβείο: Ο Άτλας του κόσμου Barefoot (Flammarion Jeunesse), ένας διαδραστικός άτλας που διαρκεί 4-6 χρόνια για να ανακαλύψει τον κόσμο.